a

Potensi dan Peluang Dalan Sektor Hartanah Dan Industri Pembinaan

Institut Koperasi Malaysia
08 Mar 2021 12:00:AM - 10 Mar 2021 12:00:AM
103, Jalan Templer

Kursus ini membincangkan potensi-potensi yang telah dikenal pasti dalam sektor hartanah dan industri pembinaan yang boleh diceburi oleh koperasi. Peserta yang berminat untuk menceburi bidang hartanah amat digalakkan menghadiri kursus ini memandangkan topik-topik yang akan disentuh adalah berdasarkan keadaan dan lokaliti semasa

Venue

103, Jalan Templer

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Insken Facebook Messenger

Facebook