Image Alt

Mengenai INSKEN

  /  Mengenai INSKEN

Mengenai INSKEN

INSKEN merupakan sebuah agensi di bawah naungan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) yang menawarkan inisiatif pembangunan kapasiti usahawan melalui program-program latihan dan bimbingan.

Selaras dengan tagline “Memperkasa Usahawan Hari Esok”, INSKEN memastikan program-program yang dianjurkan adalah berdasarkan keperluan dan permintaan industri dengan kerjasama pengamal industri, profesional dan agensi-agensi kerajaan bagi memantapkan ekosistem keusahawanan negara.

Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

Assalamualaikum.
Salam Sejahtera.

 

Terlebih dahulu, saya merakamkan penghargaan kepada semua usahawan yang telah menghadiri program pembangunan keusahawanan anjuran Institut Keusahawanan Negara, INSKEN.

 

INSKEN telah melaksanakan pelbagai program pembangunan kapasiti usahawan serta bertindak sebagai penyelaras dan pemudahcara latihan keusahawanan. Kejayaan melaksanakan mandat ini turut direalisasikan dengan kerjasama erat bersama sektor awam, swasta dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO).

Maka, INSKEN akan terus memperkasakan program latihan yang terancang bagi meningkatkan prestasi syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana ke peringkat yang lebih tinggi.

 

Akhir kata, saya turut mengalu-alukan semua pihak untuk berganding bahu dalam membentuk ekosistem keusahawanan berkualiti dan berpengetahuan tinggi agar dapat memacu ekonomi negara yang mampan dan lestari.

Muhd Firdaus Azharuddin

Ketua Pegawai Eksekutif
Institut Keusahawanan Negara Berhad

VISI INSKEN

Merealisasikan aspirasi negara keusahawanan unggul melalui pembangunan kapasiti usahawan berpaksikan keberhasilan.

MISI INSKEN

Mengukuhkan ekosistem pembangunan keusahawanan melalui pengukuran keberhasilan.

Menggiatkan kolaborasi rentas kementerian, agensi dan industri.

Meningkatkan kebolehupayaan usahawan agar berdaya tahan, berdaya saing & bercirikan global.

Mempersiapkan usahawan ke arah menjadi pemangkin dan peneraju trend serta pasaran.

Untuk mencapai matlamat ini, INSKEN akan menerapkan nilai-nilai berikut:

  • Kolaborasi
  • Berpaksikan Keberhasilan
  • Ikhlas
  • Berteraskan Industri
  • Integriti

Lembaga Pemegang Amanah

Datuk Dr. Sukiman Bin Sarmani Pengerusi
Tan Sri Dato’ Sri Zulkiplie Lembaga Pemegang Amanah
Datuk Haji Zamri Bin Salleh Lembaga Pemegang Amanah
Datuk Shamrat Sen Gupta Lembaga Pemegang Amanah
Tuan Hazli Bin Tuan Hassan Lembaga Pemegang Amanah
Datuk Huan Cheng Guan Lembaga Pemegang Amanah
Dato’ Goh Leng Chua Lembaga Pemegang Amanah
YBhg. Dato' Suriani binti Dato' Ahmad Ahli
Puan Yusrina Md. Yusof Ahli

Pengurusan Kanan

Muhd Firdaus Azharuddin Ketua Pegawai Eksekutif (Chief Executive Officer)
Roziah binti Mohamed Isa Pengarah Bahagian Perkhidmatan Korporat (Director of Corporate Services)
Dr. Izham Naquiddin Shah Pengarah Bahagian Program (Programme Director)
Dr. Maizura binti Mohamad Ketua Jabatan Konsultasi Bisnes (Business Coaching)
Norasiah binti Harun Ketua Jabatan Latihan (Training)
Fais Azlan bin Che Hamzah Ketua Jabatan Projek Khas (Special Project)
Roziana Mohammad Ketua Jabatan Program Lanjutan (Advanced Programme)
Nina Kamalia Azhar Ketua Jabatan Pemasaran & Perhubungan Awam (Marketing & PR)
Rozaimi Md Saman Ketua Jabatan Perkhidmatan Korporat (Corporate Services)
Insken Facebook Messenger

Facebook