a

Pengurusan Ternakan Arnab Pedaging

Institut Koperasi Malaysia
27 Feb 2020 12:00:AM - 28 Feb 2020 12:00:AM
Akan dimaklumkan semula
DAFTAR

Kursus ini memberi pengetahuan asas berkaitan dengan penternakan arnab pedaging di Malaysia. Topik perbincangan meliputi potensi penternakan, perancangan dan pengurusan penternakan arnab pedaging. Kursus ini juga akan memberi latihan amali bagi memberi pendedahan secara ‘hands-on’ yang boleh diaplikasikan oleh peserta setelah menghadiri kursus ini.

Venue

Akan dimaklumkan semula

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
27 Feb 2020 12:00:AM - 28 Feb 2020 12:00:AM
Akan dimaklumkan semula
RM200 - 700
Insken Facebook Messenger

Facebook