a

Strategi Perancangan Jualan dan Pengurusan Kewangan Runcit

Institut Koperasi Malaysia
16 Feb 2021 12:00:AM - 17 Feb 2021 12:00:AM
103, Jalan Templer

Kursus ini memberi pengetahuan tentang strategi dalam perancangan jualan serta pengurusan kewangan runcit.

Venue

103, Jalan Templer

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Insken Facebook Messenger

Facebook