a

Pensijilan Produk & Premis Perniagaan

Institut Koperasi Malaysia
09 Feb 2021 12:00:AM - 10 Feb 2021 12:00:AM
103, Jalan Templer

Pensijilan produk merupakan elemen penting dalam pembangunan sesuatu produk. Pensijilan seperti MESTI, GMP, HACCP dan Halal akan memberi nilai tambah terhadap sesuatu produk. ia sebagai satu jaminan berkaitan kualiti dan kebersihan produk tersebut. Oleh itu, kursus ini akan memberi pendedahan asas kepada peserta berkaitan kepentingan pensijilan produk yang ingin ditawarkan serta peserta didedahkan dengan tatacara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh badan-badan yang bertanggungjawab seperti JAKIM dan Kementerian Kesihatan Malaysia

Venue

103, Jalan Templer

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Insken Facebook Messenger

Facebook