a

Pengurusan Rekod & Fail Yang Efektif

Institut Koperasi Malaysia
15 Mar 2021 12:00:AM - 16 Mar 2021 12:00:AM
103, Jalan Templer

Sistem pengurusan rekod dan fail yang berkesan akan membantu organisasi dalam sistem penyampaian kepada pelanggan dengan cepat dan selamat. Bagi mencapai hasrat tersebut, kursus ini dirangka agar memberi pengetahuan tentang tata cara pengurusan rekod dan fail yang berkesan. Koperasi akan mengetahui konsep pengurusan rekod dan fail dan teknik menyenggara fail supaya berada dalam keadaan baik, kemas dan sistematik.

Venue

103, Jalan Templer

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Insken Facebook Messenger

Facebook