a

Pengurusan Maklumat Online

Institut Koperasi Malaysia
30 Mar 2020 12:00:AM - 31 Mar 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
DAFTAR

Kursus ini memberi pengetahuan berkaitan Internet dan teknik membuat carian di Internet. Topik pembelajaran meliputi pendedahan pengenalan kepada Internet, teknik carian menggunakan Search Engine, pengurusan emel dan dokumen dalam talian (Google Drive). Hasil akhir membolehkan pengguna mengenalpasti teknik menggunakan Internet dan membuat carian menggunakan Search Engine serta menguruskan dokumen dalam talian dengan efektif dan berkesan.

Venue

103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
30 Mar 2020 12:00:AM - 31 Mar 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
RM120 - 145
Insken Facebook Messenger

Facebook