a

Pengurusan Maklumat Online

Institut Koperasi Malaysia
22 Feb 2021 12:00:AM - 23 Feb 2021 12:00:AM
103, Jalan Templer

Kursus ini memberi pengetahuan berkaitan Internet dan teknik membuat carian di Internet. Topik pembelajaran meliputi pendedahan pengenalan kepada Internet, teknik carian menggunakan Search Engine, pengurusan emel dan dokumen dalam talian (Google Drive). Hasil akhir membolehkan pengguna mengenalpasti teknik menggunakan Internet dan membuat carian menggunakan Search Engine serta menguruskan dokumen dalam talian dengan efektif dan berkesan.

Venue

103, Jalan Templer

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Insken Facebook Messenger

Facebook