a

Penghasilan Video Pemasaran Viral

Institut Koperasi Malaysia
15 Mar 2021 12:00:AM - 17 Mar 2021 12:00:AM
103, Jalan Templer

Kursus ini memberi pengetahuan berkaitan dengan teknik-teknik rakaman dan suntingan video menggunakan telefon pintar. Peralatan asas dan aplikasi yang akan digunakan dalam kursus ini adalah mudah dan cepat. Proses suntingan turut didedahkan bagi membantu pengguna telefon pintar samada Android atau iOS boleh membuat suntingan video biasa menjadi video yang lebih menarik.

Venue

103, Jalan Templer

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Insken Facebook Messenger

Facebook