a

Pemasaran Media Sosial : Teknik Pemasaran LinkedIn : Online 01 (19-20 Januari 2021)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
19 Jan 2021 12:00:AM - 20 Jan 2021 12:00:AM
Google Meet
DAFTAR

Kembangkan bisnes anda melalui LinkedIn Page selain merancang kempen pemasaran yang komprehensif menggunakan LinkedIn Marketing Tools, Analytics, LIVE, Group dan lain-lain


PESERTA AKAN MEMPELAJARI:

 • Teknik memenangi hati pelanggan

 • Strategi pemasaran LinkedIn

 • Cara memperluas hubungan perniagaan

 • LinkedIn Marketing Tools & LinkedIn Analytics


MASA
Hari Pertama  : 8.00 pagi sehingga 5.30 petang
Hari Kedua     : 8.00 pagi sehingga 5.30 petang


YURAN LATIHAN
RM50


TERMA DAN SYARAT

 • Program adalah terhad kepada 50 orang sahaja
 • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN
 • Pendaftaran tanpa bayaran tidak akan dikira
 • Bayaran pendaftaran (RM50) tidak akan dikembalikan sekiranya peserta gagal untuk menghadiri program
 • Sebarang penukaran program melalui bayaran yang telah dibuat untuk program lain adalah tidak dibenarkan
 • INSKEN berhak menukar sebarang maklumat program tanpa perlu memaklumkan kepada individu yang sudah atau yang belum berdaftar terlebih dahulu
 • INSKEN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas
 • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

Venue

Google Meet

Organizer

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
19 Jan 2021 12:00:AM - 20 Jan 2021 12:00:AM
Google Meet
RM50.00
Insken Facebook Messenger

Facebook