a

Kepimpinan Dalam Perniagaan (Level : Beginner) – Online 01 (02-03 Mac 2021)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
02 Mar 2021 12:00:AM - 03 Mar 2021 12:00:AM
Google Meet
DAFTAR

Kursus ini bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran kepimpinan untuk membina pasukan dan melahirkan pemimpin yang berjaya dalam organisasi bagi meningkatkan prestasi bisnes


PESERTA DAPAT MEMPELAJARI:

 • Gaya kepimpinan yang sesuai untuk anda
 • Cara memupuk budaya kecemerlangan dalam bisnes dengan berkesan
 • Memperkasa potensi diri dan staf ke arah profesional dalam kerjaya
 • Pengurusan konfilk dalam bisnes
 • Analisis SWOT dalam bisnes

YURAN LATIHAN
RM50


TERMA DAN SYARAT

 • Program adalah terhad kepada 50 orang sahaja
 • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN
 • Pendaftaran tanpa bayaran tidak akan dikira
 • Walk-in tidak akan dilayan
 • Bayaran pendaftaran (RM50) tidak akan dikembalikan sekiranya peserta gagal untuk menghadiri program
 • Sebarang penukaran program melalui bayaran yang telah dibuat untuk program lain adalah tidak dibenarkan
 • INSKEN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas
 • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

Venue

Google Meet

Organizer

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
02 Mar 2021 12:00:AM - 03 Mar 2021 12:00:AM
Google Meet
RM50.00
Insken Facebook Messenger

Facebook