a

Impak Pengurusan Kualiti

Institut Koperasi Malaysia
30 Mar 2021 12:00:AM - 31 Mar 2021 12:00:AM
103, Jalan Templer

Kursus ini memberi pengetahuan tentang impak pengurusan kualiti dalam sesuatu perniagaan

Venue

103, Jalan Templer

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Insken Facebook Messenger

Facebook