a

Hasilkan e-Poster & Graphic Menggunakan PowerPoint (Level: Beginner) – Online 01 (09-10 Mac 2021)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
09 Mar 2021 12:00:AM - 10 Mar 2021 12:00:AM
Google Meet
DAFTAR

Pelajari teknik menghasilkan graphic design yang terbaik dan memukau dengan hanya meggunakan Microsoft Powerpoint


Peserta dapat mempelajari:

  • Teknik asas graphic design
  • Cara menghasilkan graphic design yang bersesuaian dengan produk
  • Teknik pengambilan gambar produk
  • Menciptakan graphic design yang menarik untuk meningkatkan jualan

YURAN LATIHAN
RM50


TERMA DAN SYARAT

  • Program adalah terhad kepada 50 orang sahaja
  • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN
  • Bayaran pendaftaran (RM50) tidak akan dikembalikan sekiranya peserta gagal untuk menghadiri program
  • Sebarang penukaran program melalui bayaran yang telah dibuat untuk program lain adalah tidak dibenarkan
  • INSKEN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas
  • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

Venue

Google Meet

Organizer

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
09 Mar 2021 12:00:AM - 10 Mar 2021 12:00:AM
Google Meet
RM50.00
Insken Facebook Messenger

Facebook