a

Google Tools Set: Pengurusan Aktiviti Bisnes dan Pemasaran – Online 06 (07-08 Disember 2020)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
07 Dec 2020 12:00:AM - 08 Dec 2020 12:00:AM
Google Meet
DAFTAR

 

Pelajari teknik untuk meletakkan nama perniagaan anda di halaman pertama Google Search. Mahirkan diri untuk menggunakan aplikasi pemasaran Google secara percuma.


PESERTA DAPAT MEMPELAJARI:

  • Teknik menarik pelanggan secara percuma

  • Teknik melihat ‘insight’ melalui Google My Business

  • Perangkaan strategi baru pemasaran

  • Aplikasi percuma Google yang wujud di telefon serta laptop dengan efisien


YURAN LATIHAN

RM50


TERMA DAN SYARAT

  • Program adalah terhad kepada 50 orang sahaja di setiap lokasi
  • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN
  • Bayaran pendaftaran (RM50) tidak akan dikembalikan sekiranya peserta gagal untuk menghadiri program
  • Sebarang penukaran program melalui bayaran yang telah dibuat untuk program lain adalah tidak dibenarkan
  • INSKEN tidak akan menangung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas
  • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

Venue

Google Meet

Organizer

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
07 Dec 2020 12:00:AM - 08 Dec 2020 12:00:AM
Google Meet
RM50.00
Insken Facebook Messenger

Facebook