a

Bimbingan: Teknik Berkesan dan Cemerlang (02-03 Mac 2021)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
02 Mar 2021 12:00:AM - 03 Mar 2021 12:00:AM
Google Meet
DAFTAR

MODUL

  • Bimbingan perniagaan, perbezaan, kecekapan
  • Kemahiran Jurulatih Perniagaan
  • Model GROW bimbingan perniagaan
  • Model OSKAR Bimbingan Perniagaan
  • Model SMART Penetapan Matlamat
  • Menerapkan Bimbingan Perniagaan pada Masalah, Prestasi & Potensi
  • Jurulatih Perniagaan Berkesan & Cemerlang

 

OBJEKTIF

  • Definisi Bimbingan Perniagaan
  • Senaraikan perbezaan antara Bimbingan Perniagaan, Konsultasi, Latihan dan Kaunseling
  • Senaraikan Kompetensi Bimbingan Perniagaan
  • Mengaplikasikan Model dan Kemahiran Bimbingan Perniagaan
  • Terapkan Bimbingan Perniagaan untuk Masalah, Prestasi dan Potensi
  • Gunakan Kit Permulaan Bimbingan Perniagaan dalam Sesi Bimbingan Perniagaan

 

HASIL

  • Menerapkan model, teknik dan kemahiran Bimbingan Perniagaan untuk membantu pemilik perniagaan menyelesaikan masalah, meningkatkan prestasi dan mengembangkan potensi
  • Gunakan Business Coaching Starter Kit (panduan, sumber, templat dan senarai semak) untuk mencapai Teknik Coaching Perniagaan yang berkesan dan cemerlang
  • Menyusun Pelan Tindakan Penambahbaikan Peribadi

 


 

TERMA DAN SYARAT

  • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN
  • INSKEN tidak akan menangung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas
  • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

 

Venue

Google Meet

Organizer

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
02 Mar 2021 12:00:AM - 03 Mar 2021 12:00:AM
Google Meet
RM0.00
Insken Facebook Messenger

Facebook