a

Pengurusan Perubahan

Institut Koperasi Malaysia
22 Mar 2021 12:00:AM - 23 Mar 2021 12:00:AM
103, Jalan Templer

Perubahan dalaman dan luaran sering memberi kesan secara langsung mahupun secara tidak langsung kepada sesebuah koperasi. Perkara ini menuntut kepada keperluan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan gelagat organisasi secara umum. Antara topik perbincangan yang akan dibincangkan dalam kursus ini meliputi konsep pengurusan perubahan, proses-proses yang terlibat, mengurus kakitangan semasa peralihan, kaedah menangani tentangan dan pelan tindakan dalam mengurus perubahan.

Venue

103, Jalan Templer

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Insken Facebook Messenger

Facebook