a

Pengurusan Perubahan

Institut Koperasi Malaysia
02 Mar 2020 12:00:AM - 03 Mar 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
DAFTAR

Perubahan dalaman dan luaran sering memberi kesan secara langsung mahupun secara tidak langsung kepada sesebuah koperasi. Perkara ini menuntut kepada keperluan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan gelagat organisasi secara umum. Antara topik perbincangan yang akan dibincangkan dalam kursus ini meliputi konsep pengurusan perubahan, proses-proses yang terlibat, mengurus kakitangan semasa peralihan, kaedah menangani tentangan dan pelan tindakan dalam mengurus perubahan.

Venue

103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
02 Mar 2020 12:00:AM - 03 Mar 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
RM100 - 150
Insken Facebook Messenger

Facebook