a

Pemasaran Online Melalui Facebook

Institut Koperasi Malaysia
02 Mar 2020 12:00:AM - 03 Mar 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
DAFTAR

Potensi perniagaan menggunakan strategi pemasaran online amatlah besar dan kini ianya merupakan satu keperluan atau kemestian sesebuah koperasi atau perniagaan mempelajarinya. Kursus ini memberi pengetahuan berkaitan dengan teknik-teknik pemasaran digital melalui Facebook. Topik pembelajaran meliputi pendedahan tentang pemasaran perniagaan melalui Facebook, Pengurusan fanpage FB, Teknik Posting dan Pengurusan Fb Ads. Hasil akhir membolehkan pengguna mengaplikasikan teknik pemasaran yang efektif melalui Facebook.

Venue

103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
02 Mar 2020 12:00:AM - 03 Mar 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
RM120 - 145
Insken Facebook Messenger

Facebook