a

Merangka Menu Restoran : Cara Tingkatkan Keuntungan Bisnes F&B – Online 01 (29-30 Jun 2020)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
29 Jun 2020 12:00:AM - 30 Jun 2020 12:00:AM
Zoom
DAFTAR

YURAN LATIHAN
RM10


TERMA DAN SYARAT

  • Program adalah terhad kepada 30 orang sahaja di setiap lokasi
  • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN
  • Bayaran pendaftaran (RM10) tidak akan dikembalikan sekiranya peserta gagal untuk menghadiri program
  • Sebarang penukaran program melalui bayaran yang telah dibuat untuk program lain adalah tidak dibenarkan
  • INSKEN tidak akan menangung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas
  • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

 

Venue

Zoom

Organizer

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
29 Jun 2020 12:00:AM - 30 Jun 2020 12:00:AM
Zoom
RM10.00
Insken Facebook Messenger

Facebook