a

Customer Relationship Management (Level 101: Permulaan) : Online 02 (04-05 Mei 2021)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
04 May 2021 12:00:AM - 05 May 2021 04:00:PM
Google Meet
DAFTAR

Customer Relationship Management (CRM) merupakan satu pendekatan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. CRM yang bagus adalah apabila syarikat memanfaatkan data yang sehabis baik untuk mengekalkan pelanggan seterusnya memacu pertumbuhan jualan


PESERTA DAPAT MEMPELAJARI:

 • Cara melaksanakan sistem automasi untuk aktiviti pemasaran

 • Cara merancang pelan komunikasi pelanggan

 • Cara memanfaatkan 3 alat database

 • Teknik asas database marketing


YURAN LATIHAN
RM50


TERMA DAN SYARAT

 • Program adalah terhad kepada 50 orang sahaja

 • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN

 • Pendaftaran tanpa bayaran tidak akan dikira

 • Walk-in tidak akan dilayan

 • Bayaran pendaftaran (RM50) tidak akan dikembalikan sekiranya peserta gagal untuk menghadiri program

 • Sebarang penukaran program melalui bayaran yang telah dibuat untuk program lain adalah tidak dibenarkan

 • INSKEN berhak menukar sebarang maklumat program tanpa perlu memaklumkan kepada individu yang sudah atau yang belum berdaftar terlebih dahulu

 • INSKEN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas

 • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

Venue

Google Meet

Organizer

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
04 May 2021 12:00:AM - 05 May 2021 04:00:PM
Google Meet
RM50.00
Insken Facebook Messenger

Facebook