a

Aplikasi Ms Excell

Institut Koperasi Malaysia
30 Mar 2021 12:00:AM - 01 Apr 2021 12:00:AM
103, Jalan Templer

Kursus ini memberi kefahaman dan pengetahuan mengenai aplikasi lembaran elektronik Ms Excel. Topik pembelajaran meliputi pengenalan kepada Ms Excel, asas arahan, asas lembaran kerja, pemformatan data, formula, carta dan tetapan percetakan di dalam perisian Ms Excel. Melalui kursus ini, peserta akan dapat memahami fungsiaplikasi Ms Excel dan seterusnya menggunakan perisian tersebut untuk pengiraan, memanipulasi dan menganalisis maklumat.

Venue

103, Jalan Templer

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Insken Facebook Messenger

Facebook