a

Urus Sumber Manusia Secara Efektif

Institut Koperasi Malaysia
08 Jun 2020 12:00:AM - 09 Jun 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
DAFTAR

Menguruskan sumber manusia adalah cabaran bagi setiap pemimpin dalam sesebuah organisasi. Kejayaan organisasi mencapai matlamat juga banyak bergantung kepada sumber manusia yang terlibat. Sehubungan itu, kursus ini diharap dapat memberi informasi kepada peserta berkaitan dengan mengurus sumber manusia secara efektif. Topik perbincangan meliputi pengenalan pengurusan sumber manusia, akta dan isu perundangan sumber manusia, pengambilan dan pemilihan pekerja, latihan dan pembangunan pekerja serta pembangunan kerjaya pekerja.

Venue

103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
08 Jun 2020 12:00:AM - 09 Jun 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
Insken Facebook Messenger

Facebook