a

Ternakan Ikan Air Tawar

Institut Koperasi Malaysia
09 Jun 2020 12:00:AM - 10 Jun 2020 12:00:AM
Akan dimaklumkan semula
DAFTAR

Kursus ini memberi pengetahuan asas berkaitan dengan penternakan ikan air tawar. Topik perbincangan meliputi potensi ikan air tawar, kaedah pembiakan dan pengurusan serta rancangan perniagaan ikan air tawar. Kursus ini juga akan memberi latihan amali bagi memberi pendedahan secara ‘hands-on’ yang boleh diaplikasikan oleh peserta setelah menghadiri kursus ini.

Venue

Akan dimaklumkan semula

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
09 Jun 2020 12:00:AM - 10 Jun 2020 12:00:AM
Akan dimaklumkan semula
RM200 - 700
Insken Facebook Messenger

Facebook