a

Tembusi Market Orang Muda Melalui Aplikasi TikTok – Online 01 (25-26 November 2020)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
25 Nov 2020 12:00:AM - 26 Nov 2020 12:00:AM
Google Meet
DAFTAR

TikTok mencatat 4 juta pengguna di Malaysia pada tahun 2018, di mana majoritinya adalah orang muda. Sekiranya anda memiliki bisnes, TikTok boleh menjadi saluran terbaik untuk pemasaran jenama & produk anda.


PESERTA DAPAT MEMPELAJARI

  • Cara membuka akaun bisnes TikTok

  • Cara merangka kempen pemasaran

  • Teknik pengiklanan yang efektif

  • Reporting & Performance Tracking


YURAN LATIHAN
RM50


TERMA DAN SYARAT

  • Program adalah terhad kepada 50 orang sahaja di setiap lokasi
  • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN
  • Bayaran pendaftaran (RM50) tidak akan dikembalikan sekiranya peserta gagal untuk menghadiri program
  • Sebarang penukaran program melalui bayaran yang telah dibuat untuk program lain adalah tidak dibenarkan
  • INSKEN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas
  • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

Venue

Google Meet

Organizer

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)

Institut Keusahawanan Negara Berhad (INSKEN)
25 Nov 2020 12:00:AM - 26 Nov 2020 12:00:AM
Google Meet
RM50.00
Insken Facebook Messenger

Facebook