a

Teknik Copywriting

Institut Koperasi Malaysia
08 Jun 2020 12:00:AM - 09 Jun 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
DAFTAR

Kursus ini memberi pengetahuan berkaitan dengan Teknik Copywriting untuk pemasaran secara online dan offline. Topik pembelajaran meliputi pendedahan tentang asas teknik copywriting, penggunaan teknik copywriting di platform media sosial serta strategi penggunaan copywriting dalam pemasaran. Hasil akhir membolehkan pengguna mengaplikasikan teknik copywriting untuk pemasaran secara efektif.

Venue

103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
08 Jun 2020 12:00:AM - 09 Jun 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
RM120 - 145
Insken Facebook Messenger

Facebook