a

Strategi Pemasaran E-Mel Efektif

Institut Koperasi Malaysia
15 Jun 2020 12:00:AM - 15 Jun 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
DAFTAR

Kursus ini memberi kefahaman dan pengetahuan berkaitan dengan strategi pemasaran emel secara efektif. Topik pembelajaran meliputi pemahaman mengenai pengenalan pemasaran melalui emel, pengurusan pangkalan data emel dan autoresponder. Melalui kursus ini, peserta akan dapat memahami dan menggunakan teknik-teknik dan kaedah berkesan melalui pemasaran emel secara efektif

Venue

103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
15 Jun 2020 12:00:AM - 15 Jun 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
RM120 - 145
Insken Facebook Messenger

Facebook