a

Projek Madu Kelulut

Institut Koperasi Malaysia
07 Apr 2020 12:00:AM - 09 Apr 2020 12:00:AM
Akan dimaklumkan semula
DAFTAR

Kursus ini memberi pengetahuan asas berkaitan dengan pengurusan projek madu kelulut. Topik perbincangan meliputi potensi industri madu kelulut, perancangan projek, pengurusan pemeliharaan, penyediaan sarang dan pengumpulan madu kelulut. Kursus ini juga melibatkan latihan amali bagi memberi pendedahan secara ‘hands-on’ yang boleh diaplikasikan oleh peserta setelah menghadiri kursus ini.

Venue

Akan dimaklumkan semula

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
07 Apr 2020 12:00:AM - 09 Apr 2020 12:00:AM
Akan dimaklumkan semula
RM200 - 700
Insken Facebook Messenger

Facebook