a

Potensi Perniagaan Berimpak Tinggi Di Luar Negara

Institut Koperasi Malaysia
01 Apr 2020 12:00:AM - 02 Apr 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
DAFTAR

Kursus ini memberi pendedahan kepada usahawan koperasi dan usahawan biasa mengenai panduan dan langkah awal sebelum dan semasa aktiviti pemborongan di luar negara yang sebelum ini hanya dimonopoli oleh sesetengah perniaga. Penglibatan usahawan koperasi terutamanya dapat menjana pendapatan dengan aktiviti pemborongan barangan secara pukal dengan harga murah dan menjual balik dengan keuntungan yang berlipat kali ganda. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada usahawan koperasi kaedah pemilihan pembekal di luar negara serta memberi pendedahan kaedah pengurusan logistik di luar negara.

Venue

103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
01 Apr 2020 12:00:AM - 02 Apr 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
RM100 - 150
Insken Facebook Messenger

Facebook