a

Potensi Dan Peluang Dalam Sektor Hartanah Dan Insustri Pembinaan

Institut Koperasi Malaysia
11 Feb 2020 12:00:AM - 13 Feb 2020 12:00:AM
Akan dimaklumkan semula
DAFTAR

Kursus ini membincangkan potensi-potensi yang telah dikenal pasti dalam sektor hartanah dan industri pembinaan yang boleh diceburi oleh koperasi. Peserta yang berminat untuk menceburi bidang hartanah amat digalakkan menghadiri kursus ni memandangkan topik-topik yang akan disentuh adalah berdasarkan keadaan dan lokaliti semasa.

Venue

Akan dimaklumkan semula

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
11 Feb 2020 12:00:AM - 13 Feb 2020 12:00:AM
Akan dimaklumkan semula
RM200 - 400
Insken Facebook Messenger

Facebook