a

Perundangan Hartanah

Institut Koperasi Malaysia
07 Apr 2020 12:00:AM - 08 Apr 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
DAFTAR

Kursus ini membincangkan tentang pemilikan hartanah di Malaysia dan hubung kaitnya dengan kepentingan kontrak dalam setiap pemilikan tersebut. Bagi tujuan pemajuan hartanah, kefahaman koperasi dalam undang-undang kontrak penting bagi mengelakkan pertikaian. Selain itu, tatacara pertikaian dan kaedah penyelesaian yang diperlukan dalam setiap kontrak yang wujud berdasarkan pemilikan hartanah juga diberi tumpuan dalam kursus ini sebagai untuk mengetahui remedi yang bersesuaian sekiranya wujud pertikaian.

Venue

103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
07 Apr 2020 12:00:AM - 08 Apr 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
RM200 - 400
Insken Facebook Messenger

Facebook