a

Penyediaan Pakej Pelancogan Rail Tourism

Institut Koperasi Malaysia
30 Mar 2020 12:00:AM - 02 Apr 2020 12:00:AM
Akan dimaklumkan semula
DAFTAR

Program ini memberikan pengalaman yang berbeza. Peserta bakal melihat dan merasai sendiri pengalaman pakej pelancongan melalui rail. Program menarik ini meliputi konsep dan jenis serta panduan penyediaan pakej pelancongan rail dan berpeluang melawat ke tempat-tempat berkaitan bagi memastikan peserta dapat menyediakan pakej mengikut spesifikasi yang betul . Hasil penyediaan pakej ini berpotensi sebagai salah satu aktiviti perniagaan pelancongan koperasi yang menarik

Venue

Akan dimaklumkan semula

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
30 Mar 2020 12:00:AM - 02 Apr 2020 12:00:AM
Akan dimaklumkan semula
RM100 - 1000
Insken Facebook Messenger

Facebook