a

Penilaian Perincian Awal Kos Projek (PDA)

Institut Koperasi Malaysia
31 Mar 2020 12:00:AM - 02 Apr 2020 12:00:AM
Akan dimaklumkan semula
DAFTAR

Kursus ini memberikan pendedahan kepada peserta tentang komponen yang terdapat dalam penilaian perincian awal kos projek. Proses ini sangat penting dalam membuat pertimbangan kos sesebuah projek agar di akhir projek tidak berlaku kerugian.

Venue

Akan dimaklumkan semula

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
31 Mar 2020 12:00:AM - 02 Apr 2020 12:00:AM
Akan dimaklumkan semula
RM200 - 400
Insken Facebook Messenger

Facebook