a

Pengurusan Ternakan Lembu (Pedaging)

Institut Koperasi Malaysia
20 Jun 2020 12:00:AM - 22 Jun 2020 12:00:AM
Akan dimaklumkan semula
DAFTAR

Kursus ini memberi pengetahuan asas berkaitan dengan pengurusan ternakan lembu (pedaging). Topik perbincangan meliputi potensi penternakan lembu (pedaging), pembiakan ternakan ruminan, pengurusan penyakit dan rawatan, pengurusan pemakanan seimbang, pengurusan akaun ternakan & rekod ladang serta pengurusan pemasaran. Kursus ini juga akan memberi latihan amali bagi memberi pendedahan secara ‘hands-on’ yang boleh diaplikasikan oleh peserta setelah menghadiri kursus ini.

Venue

Akan dimaklumkan semula

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
20 Jun 2020 12:00:AM - 22 Jun 2020 12:00:AM
Akan dimaklumkan semula
RM200 - 700
Insken Facebook Messenger

Facebook