a

Pengurusan Acara Yang Efektif

Institut Koperasi Malaysia
24 Feb 2020 12:00:AM - 25 Feb 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
DAFTAR

Sesuatu acara atau majlis yang berjalan dengan baik dan teratur bergantung kepada pengurusan acara yang efektif. Oleh yang demikian, kursus ini dirangka agar peserta diberi pendedahan dalam mengendalikan sesebuah acara atau majlis. Kursus ini memfokuskan kepada elemen-elemen seperti operasi pengurusan, belanjawan dan pelan tindakan.

Venue

103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
24 Feb 2020 12:00:AM - 25 Feb 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
RM100 - 150
Insken Facebook Messenger

Facebook