a

Pengeditan Imej Kreatif Online

Institut Koperasi Malaysia
24 Feb 2020 12:00:AM - 25 Feb 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
DAFTAR

Kursus ini memberi kefahaman dan pengetahuan mengenai aplikasi pengeditan imej atas talian yang boleh digunakan oleh peserta secara percuma. Topik pembelajaran meliputi pengenalan aplikasi pengeditan imej online, penghasilan teks dan pengeditan imej. Melalui kursus ini, peserta akan dapat mengaplikasikan teknik-teknik pengeditan imej mengggunakan aplikasi pengeditan imej yang boleh digunakan secara online.

Venue

103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
24 Feb 2020 12:00:AM - 25 Feb 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
RM120 - 145
Insken Facebook Messenger

Facebook