a

Membina Blog Pemasaran Online

Institut Koperasi Malaysia
06 Apr 2020 12:00:AM - 08 Apr 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
DAFTAR

Kursus ini memberi pengetahuan berkaitan dengan perniagaan melalui Internet dan teknik membangunkan blog pemasaran. Topik pembelajaran meliputi pendedahan tentang membangunkan blog pemasaran, pemasangan dan menguruskan blog pemasaran online. Hasil akhir membolehkan pengguna membangunkan blog pemasaran online serta menghubungkan blog dengan media sosial lain.

Venue

103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
06 Apr 2020 12:00:AM - 08 Apr 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
RM120 - 145
Insken Facebook Messenger

Facebook