a

Bengkel Stok Dan Susun Atur Barang

Institut Koperasi Malaysia
07 Apr 2020 12:00:AM - 08 Apr 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
DAFTAR

Kursus ini akan memberi penekanan kepada aspek pengurusan dan operasi berkaitan stok dan susun atur barang niaga dalam kedai. Peserta akan diberi bimbingan berkaitan proses tempahan, penerimaan dan perekodan stok; termasuk mengkategorikan barang niaga dan tatacara mempamerkan stok (planogram) mengikut pelan dan konsep kedai.

Venue

103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya

Organizer

Institut Koperasi Malaysia

Institut Koperasi Malaysia
07 Apr 2020 12:00:AM - 08 Apr 2020 12:00:AM
103, Jalan Templer, Peti Surat 60, 46700, Petaling Jaya
RM100 - 150
Insken Facebook Messenger

Facebook