Latihan asas keusahawanan skim usahawan siswazah Latihan asas keusahawanan skim usahawan siswazah

  mail  
 

SKIM USAHAWAN SISWAZAH (KURSUS)

Latihan ini diadakan sebagai satu langkah untuk menggalakkan dan meningkatkan penglibatan siswazah dalam bidang perniagaan sejajar dengan hasrat Kerajaan untuk melahirkan lebih ramai usahawan yang berpendidikan tinggi.


TEMPOH

Sepenuh masa : 8.30 pagi – 10.30 malam

KANDUNGAN

Modul 1:         Keusahawanan dan Motivasi Keusahawanan;
Modul 2:         Pengurusan Perniagaan;
Modul 3:         Peluang Perniagaan;
Modul 4:         Rancangan Perniagaan;
Modul 5:         Pengurusan Kewangan; dan
Modul 6:         Taklimat Pembiayaan.

YURAN

Yuran kursus adalah sebanyak RM250.00 (termasuk nota, makan & penginapan). Bayaran hendaklah dibuat pada hari pendaftaran untuk diserahkan kepada urusetia dan dijelaskan dalam bentuk Kiriman Wang, Bank Deraf atau Wang Pos sahaja atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri.

TEMPAT

Peserta boleh memilih tempat kursus (negeri) yang ingin dihadiri seperti di jadual. Maklumat terperinci mengenai lokasi kursus akan dimaklumkan melalui surat tawaran yang akan diedarkan selewat-lewatnya 2 minggu dari tarikh kursus bermula. Kursus ini diadakan di seluruh negeri di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak.

PERMOHONAN KURSUS

Pemohon boleh mendapatkan Borang Latihan Keusahawanan melalui laman web INSKEN. Permohonan perlu disertakan dengan borang kursus, sijil akademik dan pengiktirafan MQA atau JPA.  Pemohon perlu menyemak  (sendiri pengiktirafan sijil melalui MQA atau JPA sebelum memohon kursus . Permohonan boleh dikemukakan ke INSKEN melalui :

Aras 3, Blok Menara
Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)
Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI) 
No.18, Persiaran Perdana,Precint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62652 Putrajaya

Mukasurat: 1  2  3