Pengarah Eksekutif
Norizan Bin Sharif

Pengarah Operasi
Muhd Firdaus Bin Hj. Azharuddin

Pengarah Bersekutu
Roziah Binti Mohamed Isa

Pengurus
Dr. Maizura Binti Mohamad

Pengurus
Nurrul Iiyana Binti Mahmud